biezenkamp groep 1-2a
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het zandkasteel daagt kinderen uit tot spel, want spelen is leren.

Het programms prikkelt tot het uitdiepen van een specifiek thema. Het nodigt kijekrs uit om mee te dansen, springen, draaien en bewegen. Het zandkasteel richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

 

* Taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen

* Sociaal-emotionele ontwikkeling

* Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid

* Creatieve ontwikkeling

* Motorische ontwikkeling

* Ontwikkeling van waarneming

* Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen

* Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
De karakters Moffel en Piertje trekken de wijde wereld in om antwoord te vinden op al hun vragen. Flip de Beer gaat logeren bij een kind. Koekeloere draagt bij aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele vorming van kleuters.
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Flip de Beer is een onderdeel van het programma Koekeloere.

Hij mag steeds bij een ander kind logeren en beleeft zo veel avonturen. Kinderen kunnen zowel thuis als op school met hem aan de slag aan de hand van het thema van de aflevering. De bedoeling van het werken met Flip is het leren zorgen voor hem.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en stellen voortdurend vragen. Waarom valt alles naar beneden? Waar komt geluid vandaan? Hoe komt het dat iets zwaar is?

Op de beestenboerderij beleven de dieren spannende en grappige avonturen die te maken hebben met verschijnselen uit de natuur. De vragen die de dieren stellen, zijn dezelfde vragen die bij kinderen opkomen.

In vier avonturen wordt ingegaan op het ontwikkelen van taal- en woordbegrip en beginnend lezen. Een nieuw karakter doet zijn intrede: uitvinder Wirwar. De taaluitvinder is nog al eens in de war en vraagt kinderen hem te helpen bij zijn taalproblemen.

 

bron:

www.schooltv.nl

(Advertentie voor leraar of ouder)
Doe mee met Yurls!
Educatieve bronnen eenvoudiger verzamelen en effectiever gebruiken met Yurls! #happy #yurls
(Advertentie voor leraar of ouder)

Een programma voor beginnende lezers.


Hoofdrolspelers in deze vrolijke lees/taal-programma's voor groep 2 en 3 zijn de poppen Dasje en Vosje. Het tweetal gaat samen op reis en onderweg naar Zuiderland leert Vosje lezen, schrijven en spelen met woorden. En dan moet Dasje alleen terug naar Dassenland...

Na het gesproken woord is muziek de meest directe vorm om gevoelens weer te geven en aan anderen over te brengen. Daarom is het heel belangrijk kinderen in een vroeg stadium met muziek in aanraking te laten komen, zowel passief al actief.

Televisie beschikt over heel specifieke mogelijkheden. Het medium kan bepaalde zaken laten zien en horen die je als leerkracht niet zo gemakkelijk voor elkaar krijgt. Binnen het zogeheten klank-vorm-betekenis model richt dit nieuwe muziekproject zich vooral op de kwalitatieve kant van het muziekonderwijs.